سوره البقره. آیه 136 تا 140

چهارشنبه 20 فروردین 1393

به نام خدای بخشنده و مهربان


بگوئید: ما به خدا ایمان آورده‏ایم، و به آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران اسباط بنی اسرائیل نازل گردید (و همچنین) آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پروردگار داده شده است، و ما جدائی در میان آنها قائل نمی‏شویم، و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم (و تعصبات نژادی و اغراض شخصی سبب نمی‏شود که بعضی را بپذیریم و بعضی را رها کنیم).(۱۳۶)


اگر آنها نیز به آنچه شما ایمان آورده‏اید، ایمان بیاورند هدایت یافته‏اند، و اگر سرپیچی کنند از حق جدا شده‏اند، و خداوند دفع شر آنها را از شما می‏کند و او شنونده و دانا است.(۱۳۷)


رنگ خدائی (بپذیرند، رنگ ایمان و توحید و اسلام) و چه رنگی از رنگ خدائی بهتر است ؟ و ما تنها عبادت او را می‏کنیم.(۱۳۸)


بگو آیا درباره خداوند با ما گفتگو می‏کنید در حالی که او پروردگار ما و شماست و اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است و ما با اخلاص او را پرستش می‏کنیم (و موحد خالصیم).(۱۳۹)


یا می‏گوئید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی یا نصرانی بودند بگو شما بهتر میدانید یا خدا؟ (و با اینکه می‏دانید آنها یهودی و نصرانی نبودند چرا حقیقت را کتمان می‏کنید) و چه کسی ستمگرتر از آن کس است که گواهی و شهادت الهی را که نزد او است کتمان کند و خدا از اعمال شما غافل نیست.(۱۴۰)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.