سوره آل عمران آیات 166 تا 170

چهارشنبه 21 خرداد 1393

به نام خدای بخشنده و مهربان


و آنچه در روزی که دو دسته با هم نبرد کردند به شما رسید به فرمان خدا بود و برای این بود که مؤمنان شناخته شوند. (۱۶۶)


و نیز برای این بود که کسانی که راه نفاق پیش گرفتند شناخته شوند آنها که به ایشان گفته شد:« بیائید و در راه خدا نبرد کنید یا از حریم خود دفاع نمائید گفتند اگر ما میدانستیم جنگی واقع خواهد داد، از شما پیروی می‏کردیم آنها در آن هنگام، به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان؛ به زبان خود چیزی می‏گویند که در دل هایشان نیست! و خداوند از آنچه کتمان می‏کنند،آگاهتر است. (۱۶۷)


 آنها هستند که به برادران خود گفتند - در حالیکه از حمایت آنها دست کشیده بودند - اگر آنها از ما پیروی می‏کردند کشته نمی‏شدند، بگو پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست می‏گوئید. (۱۶۸)


هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده‏اند مردگانند، بلکه آنها زنده‏اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‏شوند. (۱۶۹)


آنها بخاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند و بخاطر کسانی که بعد از آنها به آنان ملحق نشدند خوش وقتند که نه ترسی بر آنها است و نه غمی خواهند داشت. (۱۷۰)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.