X
تبلیغات
زولا

سوره المائده آیات 6 تا 10

دوشنبه 6 مرداد 1393

به نام خدای بخشنده و مهربان


اى کسانى که ایمان آورده اید ، چون خواستید به نماز ایستید ، صورت و دست هایتان تا آرنج ها را بشویید و بخشى از سر و نیز پاهاى خود تا دو برآمدگى آنها را مسح کنید . این در صورتى است که جنب نباشید ، امّا اگر جنب بودید باید براى نماز غسل کنید . و اگر بیمار یا در سفر بودید ، یا یکى از شما از قضاى حاجت آمده یا با زنان همبستر شده اید و آبى نیافتید که با آن وضو بگیرید یا غسل کنید ، آهنگ زمینى کنید که از طبیعت اصلى اش خارج نشده است ، پس بخشى از صورت و دست هاى خود را با آن مسح نمایید . خدا نمى خواهد با مقرر کردن وضو و غسل یا تیمم شما را در تنگنا قرار دهد ، بلکه مى خواهد شما را پاک گرداند و با آیینى که فروفرستاده است نعمتش را بر شما تمام گرداند ، باشد که سپاسگزارى کنید . ( 6 )

و نعمت خدا را که بر شما ارزانى داشته و نیز پیمانش که شما را بدان متعهد ساخته آن گاه که گفتید : شنیدیم و اطاعت کردیم ، به یاد داشته باشید و از خدا پروا کنید که خدا به راز سینه ها داناست . ( 7 )


اى کسانى که ایمان آورده اید ، براى خدا به جدّ برپا باشید و به عدل و داد گواهى دهید ، و مبادا دشمنى شما با قومى وادارتان کند که به عدالت رفتار نکنید ; به عدالت رفتار کنید که آن به تقوا نزدیک تر است ، و از خدا پروا بدارید که خدا به آنچه مى کنید آگاه است . ( 8 )


خدا به کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند وعده داده است ; براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود . ( 9 )


و کسانى که کفر ورزیده و آیات ما را دروغ شمرده اند همدم دوزخ خواهند بود . ( 10 )

برچسب‌ها: سوره المائده، جزء شش
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.